am băut cu peştii
am băut cu jmecherii şi hoţii
am băut cu tîrfele lor şi cu tîrfele tuturor
inima mea are cap vidia şlefuieşte continuu
o piaţă goală o piaţă monumentală
unde nu sunt porumbei nici bătrîni să-i hrănească
unde lumina se aşază pe jos ca o ninsoare cu cenuşă
am plîns pentru prima oară împreună
cu un călător domind la umbra vagoanelor de marfă
gemea în somn cuprins de frisoane
aşa a început drumul lui cu o lacrimă uscată de vînt
aşa a început drumul meu cu ţipătul pe care vîntul îl duce mai departe
îl găseşti de fiecare dată cînd deschizi un craniu de pepene
miezul te izbeşte în faţă ca sîngele victimei
îl descoperi în zgomotul metalic al cutiei cu nimicuri
în măruntaiele venale ale pachetului de ţigări
în sunetul ulcerat al stomacului cînd întorci capul după femeia
al cărei suflet a trecut prin tine ca un roi de lăcuste
am băut cu statuile de ceară am băut cu statuile de bronz
am băut cu statuile de marmură am băut cu umbra mea singura statuie
de asfalt de pămînt şi de iarbă şi de sticlă şi de carne
am băut cu rănile tale am băut cu rănile mele am băut cu lumina lunii
alungită pe ape ca un semn de operaţie care te împarte în două
urletul flutură încontinuu steagul de pe catargul unui vapor roşu
pe apa neagră după ce şi-a înghiţit valurile
am băut cu aurolacii am băut cu muribunzii am băut cu vieţaşii iar
inima mea a bătut de cinci ori ca un punct între alte patru şi
urletul meu a prăbuşit avioane şi a săpat morminte pentru decapitaţi
urletul meu arde meteoriţii împinge soarele pe cer
urletul meu cară sacii grei de nisip
urletul meu e harta tuturor curenţilor marini
e geografia furtunilor şi uraganelor
pentru el am băut cu o groapă de gunoi în putrefacţie
am băut cu trupul mort al tatălui pe piatra rece din morgă
am băut cu absenţa iubirii şi nimic nu m-a făcut fericit
am băut din sticla goală ca un mut paralitic a cărui poveste
o spun doar ochii
aceasta-i povestea mea

 

Tags: , ,